Procesy bazujące na ocenie wartości biznesu nazywa się wyceną. W tym przypadku stosowane są jednak inne metody wyceny niż w przypadku zwykłych przedmiotów. W jaki sposób można zbadać, jaką wartość prezentuje sobą dana firma?

Dzisiaj wycena przedsiębiorstwa prowadzona może być różnymi metodami. Zadaniem jest poznanie wartości firmy. Wiedza ta może być następnie wykorzystana w różnych celach, na przykład do transakcji kupna i sprzedaży biznesu, przy upadłościach i likwidacji, do sprawdzenia zdolności kredytowej.

Metody badania wartości przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw można podzielić na różne kategorii w zależności od konkretnego podejścia.

Główny podział metod wyceny to:
• metody majątkowe
• metody dochodowe konwencjonalne
• metody dochodowe niekonwencjonalne
• metody porównawcze, inaczej mnożnikowe
• metody mieszane
• pozostałe metody wyceny

Do każdej z tych kategorii zaliczane są również innego rodzaju metody, które w bardziej szczegółowy sposób opisują sposób badania wartości firmy.

Popularne metody wyceny przedsiębiorstw

Jedną z najczęściej prowadzonych metod wyceny przedsiębiorstw jest metoda DCF, czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flow), która zaliczana jest do metod dochodowych konwencjonalnych. Dzięki niej można ocenić zmianę wartości pieniądza w firmie na przestrzeni czasu, by oszacować wartość bieżącą.

Także często prowadzona jest wycena przedsiebiorstwa metodami porownawczymi. W tym przypadku dokonuje się metody wyceny na podstawie porównania wartości firmy z innymi firmami, na przykład tymi notowanymi na giełdzie albo też kupowanymi lub sprzedawanymi na rynku niepublicznym.

Autor: https://wycenadcf.pl/stopa-dyskontowa/