Każda firma narażona jest na upadłość. Błędne decyzje, nieefektywna produkcja, kryzys gospodarczy – to tylko niektóre przyczyny, które mogą do niej doprowadzić. Co wtedy, gdy kontrahent ogłasza upadłość?

Czym jest upadłość firmy?

Upadłość przedsiębiorstwa jest rodzajem postępowania, którego celem jest zamknięcie działalności i pokrycie zobowiązań wobec wierzycieli z jej majątku. W postępowaniu tym uczestniczy syndyk masy upadłościowej firmy, który zarządza nią i pomaga w spłacie długów.

Jak ogłosić upadłość spółki albo jak ogłosić upadłość firmy jednoosobowej? Do tego celu firma musi spełnić kilka podstawowych warunków:
– Stan niewypłacalności przez minimum 3 miesiące,
– Posiadanie majątku,
– Złożenie wniosku o upadłość.

Jak sprawdzić, czy kontrahent jest w stanie upadłości?

Współpraca z kontrahentem w stanie upadłości może być ryzykowna, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że dojdzie wtedy do utraty środków, braku dostawy produktów czy realizacji usług. Jak sprawdzić upadłość firmy?

Aby dowiedzieć się, czy firma nie jest w stanie upadłości, można skorzystać z internetowych baz jak:
– Monitor Sądowy i Gospodarczy,
– KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
– CEiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Warto jednak pamiętać, że informacje w powyższych bazach nie są aktualizowane na bieżąco i mogą pojawiać się z opóźnieniem. Wejdź na restrukturyzacja firm i dowiedz się więcej w tym temacie.

Upadłość kontrahenta – co dalej?

Gdy kontrahent jest w stanie upadłości i jest winny pieniądze, wówczas należy skontaktować się z syndykiem masy upadłościowej, by zgłosić swoje wierzytelności.

Źródło: https://restrukturyzacjeslaskie.pl/upadlosc-firmy-na-slasku/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *