To, że darzymy kogoś głębokim uczuciem takim jak miłość, wcale nie oznacza tego, że będzie to trwało wiecznie. Nawet udane związki się kiedyś się kończą, na co wpływa wiele czynników, a jednym z nich jest c zmiana poglądów i priorytetów w życiu. Po kilku latach możemy być zupełnie innymi ludźmi, którzy patrzą na świat w odmienny sposób, niż do tej pory. Mogą pojawić się z tego powodu pewne nieporozumienia w związku, łącznie z konfliktami. Czasem nie ma sensu kontynuować relacji, lepiej rozejść się, zanim obie strony wyrządzą sobie krzywdę. Nieco trudniej jest w przypadku małżeństwa, szczególnie z dziećmi. Wiąże się to z wieloma skutkami ubocznymi, z których warto zdawać sobie sprawę.

To warto wiedzieć na temat skutków rozwodu

Jeśli uda nam się unieważnić obecne małżeństwo, zawsze można wziąć ślub ponownie z inną osobą. Powstaje rozdzielczość majątkowa pomiędzy małżonkami – każda strona od teraz zarabia na swój majątek. Z kolei ten wspólny może zostać podzielony w drodze umownej lub sądowej. Rozwód rozwiązuje wszelkie wątpliwości odnośnie dziedziczenia – prawo to dotyczy wyłącznie współmałżonków, a nie osób rozwiedzionych. Jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny, to może dojść do jego ustanowienia przez sąd, ale tylko w konkretnych sytuacjach. To prawo określa, w których koniecznością staje się płacenie alimentów na rzecz danej jednostki. O czym w takim razie jest tutaj mowa?

O alimenty może ubiegać się osoba rozwiedziona, która nie ma środków na swoje utrzymanie i nie ponosi wyłącznej winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Może w takim przypadku żądać od byłego współmałżonką dostarczenia środków na zaspokojenie podstawowych, niezbędnych potrzeb. Nawet jeśli ktoś nie żyje w niedostatku, to może ubiegać się o nałożenie obowiązku alimentacyjnego na współmałżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. W przypadku rozwodu trzeba też sądownie rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem niepełnoletnim. Ustalane jest także to, z kim małoletni ma mieszkać po rozwodzie. Może zostać też ustawiona opieka nad podopiecznym, kontakty z nim drugiego z rodziców.

Artykuł powstał we współpracy z http://kancelaria-bpg.pl/