Pojęcia restrukturyzacji i upadłości firmy nie są tożsame. Czym jest restrukturyzacja, a czym upadłość? Kiedy można je ogłosić?

Restrukturyzacja firmy

Gdy kondycja finansowa przedsiębiorstwa pogarsza się, wówczas można wdrożyć działania polegające na jej restrukturyzacji. Co to jest restrukturyzacja?

Pojęcie restrukturyzacji jest rozumiane dwojako:
1. Jako działania służące do zmiany struktury firmy, a dokładnie jej aktywów, pasywów lub organizacji, by zredukować koszty i podnieść jej wartość.
2. Jako postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym.

Celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości firmy. W jej ramach może dojść także do zawarcia układu z wierzycielami.

Restrukturyzacja może być prowadzona wtedy, gdy firma jest zagrożona niewypłacalnością lub jest w stanie niewypłacalności.

Upadłość firmy

Bankructwo, czyli upadłość finansowa Katowice firmy jest procesem, które służy do uregulowania zadłużeń firmy i jej zamknięcia, chociaż może on również skutkować utrzymaniem działalności.

Aby ogłosić upadłość, firma musi spełnić określone wymagania, w tym pozostawanie w stanie niewypłacalności przez okres co najmniej 3 miesięcy oraz złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej niewypłacalność ma miejsce także wtedy, gdy zobowiązania pieniężne firmy przekraczają wysokość jej majątku i trwa to co najmniej 24 miesiące.

Upadłość firmy i co dalej? Gdy sąd zatwierdza upadłość, majątek firmy służy do opłacenia jej zobowiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *