Odwrócony VAT polega na wzięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT przez konsumenta. Oznacza to również, że odciążany jest z tego działania sprzedawca danej usługi czy towaru. Ma to głównie na celu zniwelowanie oszustw podatkowych, które występują naprawdę często. Ten tekst dostarcza informacji na temat tego, co to jest odwrócony VAT oraz kiedy się go stosuje, oferta dostępna pod adresem efaktor.com.pl/faktoring/na-czym-polega-faktoring/

Co to jest podatek VAT

Podatek VAT jest to podatek odprowadzany od towarów i usług. Jest on związany zarówno z klientami, jak i ze sprzedawcami. Podatek zawsze jest doliczony do ceny netto usług oraz towarów. Ten zabieg pozwala otrzymać cenę brutto. Podatek jest zawsze doliczany do transakcji pieniężnej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że podatku VAT nie rozlicza się w urzędzie skarbowym, ale już w momencie samego zakupu usługi lub towaru. Skoro już wiemy, czym jest VAT to teraz możemy dokładniej wytłumaczyć na czym polega zjawisko odwróconego VAT-u.

Co to jest odwrócony VAT (faktura VAT odwrotne obciążenie)?

Odwrócony VAT polega na przerzuceniu rozliczenia podatku z dostawcy na konsumenta. Oznacza to, że usługodawca nie ma obowiązku wykazania należnego na fakturze w rozliczeniu VAT-u. W tej sytuacji niezbędny okazuje się program do fakturowania w celu wykazania oraz rozliczenia tego podatku. Synonimem odwróconego VAT-u jest pojęcie odwrotnego obciążenia. 1 listopada 2019 weszła w życie ustawa, która wprowadziła obowiązkowy Split Payment – zastąpił on mechanizm odwrotnego obciążenia. Przed wprowadzeniem tych zmian do ustawy o VAT znajdowała się lista wyszczególnionych towarów, których sprzedaż została objęta odwrotnym obciążeniem. Co więcej, można było również znaleźć listę, która zawierała listę usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia.

W jakich sytuacjach stosowało się odwrócony VAT (odwrotne obciążenie)?

Odwrócony VAT znajdował swoje zastosowanie na przykład podczas transakcji od sprzedaży usług i towarów. W tej sytuacji oczywiście zarówno kupujący, jak i sprzedający byli czynnymi podatnikami VAT, a dana transakcja nie była zwolniona z podatku VAT. Warto również wspomnieć o przykładzie zastosowania odwróconego VAT-u, kiedy przedmiotem dostawy były towary uwzględnione w nieistniejącej już w danym momencie liście towarów dołączonej do ustawy VAT (załącznik 11). Odwrócony VAT stosowano również podczas sytuacji, gdy wartość towarów przekraczała sumę 20 tysięcy złotych netto. Musiał to być sprzęt elektroniczny. Przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia we wszystkich krajowych transakcjach pieniężnych zostały unieważnione przez prawodawcę ze skutkiem od 1 listopada 2019 roku. Teraz już wiesz, co to jest odwrócony VAT oraz w jakich sytuacjach był on stosowany, zanim został on wycofany.