Firma zaczyna przynosić coraz mniejsze zyski, traci płynność finansową. Pojawiają się problemy z regulowaniem zobowiązań i groźba egzekucji. To czas, by pomyśleć o restrukturyzacji, która może ochronić biznes przed upadłością.

Restrukturyzacja – czym jest?

Pojęcie restrukturyzacji można rozumieć na kilka sposobów. Co to jest restrukturyzacja?

1. Zmiany wprowadzane w przedsiębiorstwie, które mają na celu poprawę jej sytuacji finansowej, zwiększenie konkurencyjności i odbudowę zaufania wśród wierzycieli.
2. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone według Prawa restrukturyzacyjnego – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 243).

Przesłanki do restrukturyzacji firmy

Wstępną restrukturyzację w firmie warto rozpocząć, gdy zaczyna ona tracić płynność finansową i grozi jej niewypłacalność.

Dzięki szybkiej reakcji firma może wtedy skuteczniej wprowadzić zmiany w swoich aktywach, pasywach i organizacji, a także ochronić się przed egzekucją z majątku.

Jak rozpocząć restrukturyzację?

Restrukturyzacja wymaga złożenia właściwego wniosku do sądu. Można zrobić to samodzielnie lub z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego.

Postępowania restrukturyzacyjne mogą pomóc w wyjściu na prostą, jednak nie gwarantują skuteczności. Gdy restrukturyzacja się nie powiedzie, firma może ogłosić upadłość – bankructwo. Upadłość firmy i co dalej? Proces ten również wymaga złożenia wniosku w sądzie i pozwala firmie na łatwiejsze spłacenie zobowiązań względem wierzycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *